Category Archive: การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2558

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองไปศึกษาดูงานกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่ Nanyang Primary School  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2558

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2557

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2557

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

IMG_2792

กรรมการ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

gifted30-7-53-56

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553  เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

siamsport-30-6-53-29

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 10.30 น. เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม