ภาพกิจกรรมปีย้อนหลัง

20160625_111220

วิทยาศาสตร์ ป.4

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

View page »

20160625_110415

วิทยาศาสตร์ ป.5

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

View page »

SAMSUNG CAMERA PICTURES

วิทยาศาสตร์ ป.6

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

View page »