Category: กิจกรรม Community Problem Solving

นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม CmPS ระดับนานาชาติ

นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม CmPS ระดับนานาชาติ

Continue reading

ผลงานนักเรียน CmPS การจัดทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพ

นักเรียน CmPS จัดทำโปสเตอร์เกี่ยวกับโรคต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ ภาพผลงานนักเรียน

Continue reading

นักเรียน CmPS มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล

นักเรียน CmPS จัดทำเสื้อจำหน่าย รายได้จากการขายนำมาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มอบให้กับโรงพยาบาล

Continue reading

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving จากการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เรื่อง The P.T.Manager โดยจัดอยู่ในประเด็น Human Services จากกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2020 ปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เป็นครั้งแรก ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเป็นการจัดที่ University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2563

Continue reading

การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading