Category Archive: การส่งนักเรียนเข้าค่าย / เข้าร่วมแข่งขัน

เชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan) หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021

1623649740770

ขอเชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan)  หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021 จัดโดย Future Problem Solving Program International

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ

Picture1

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (เวลาในประเทศไทย) จัดโดย Future Problem Solving Program International ในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนประเทศถือธงเข้าร่วมในพิธีเปิด แต่ในปีนี้เป็นรูปแบบ Virtual International Conference 2021 จึงเป็นเพียงการนำเสนอภาพของตัวแทนประเทศแทน ตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3 ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ในส่วนของการแข่งขัน GIPS รุ่น Junior รุ่น Middle และรุ่น Senior มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 200 ทีม รร.สาธิตเกษตร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขัน GIPS …

Continue reading »

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ

แข่งขัน FPS นานาชาติ_210610_4

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

แข่งขัน CmPS_210610_1

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving จากการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เรื่อง The P.T.Manager โดยจัดอยู่ในประเด็น Human Services จากกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2020 ปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เป็นครั้งแรก ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเป็นการจัดที่ University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2563

การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

มอบโล่รางวัล CmPS_210610_9

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Older posts «