«

»

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562 ระยะเวลา  3 วัน ณ ประเทศสิงคโปร์