ภาพกิจกรรม

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6
หัวข้อ คณิตศาสตร์ …คิดสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

ชมภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ