ภาพกิจกรรม

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6
หัวข้อ คณิตศาสตร์ …คิดสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

ชมภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ

20160625_111220

วิทยาศาสตร์ ป.4

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

View page »

20160625_110415

วิทยาศาสตร์ ป.5

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

View page »

SAMSUNG CAMERA PICTURES

วิทยาศาสตร์ ป.6

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

View page »

20160625_105343

ภาษาอังกฤษ ป.4

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

View page »

20160625_113935

ภาษาอังกฤษ ป.5-ม.ต้น

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

View page »

20160625_112947

กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ม.1

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

View page »

13412876_1224358524249791_2182866417153246660_n[1]

กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ม.2

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

View page »

แนะนำโครงการ Community Problem Solving

View page »

การแข่งขัน Future Problem Solving

View page »