«

»

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ