Category Archive: คณิตศาสตร์-ประถม

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 หัวข้อ คณิตศาสตร์ …คิดสร้างสรรค์ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ