Return to ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมภาคปลาย 2562

กิจกรรมภาคต้น 2562

กิจกรรมภาคปลาย 2561

กิจกรรมภาคต้น 2561

กิจกรรมภาคต้น 2559

  กิจกรรมโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    (รหัสกิจกรรม 57-62)   กิจกรรม 57 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ – แต่งกายชุดสุภาพ   รหัสกิจกรรม วัน เวลา ชั่วโมง สถานที่   57-01 (คณิตศาสตร์) อังคาร และ พุธ เริ่มอังคารที่ 7 มิ.ย. 59     วันพุธที่ 8 มิ.ย. 59     และค่าย 1 วัน (วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 59)   16.15-17.15 น.   16.00-18.00 น.   (8.00 …