ทะเบียนนักเรียนย้อนหลัง

ทะเบียนนักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ทะเบียนนักเรียน2562

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทะเบียนนักเรียน Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

View page »

ทะเบียนนักเรียน2561

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2561 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View page »

ทะเบียนนักเรียน2558

ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

View page »