«

»

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553  เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ

ดูภาพเพิ่มเติม