ภาพกิจกรรมปีย้อนหลัง

20160625_112947

กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ม.1

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

View page »

13412876_1224358524249791_2182866417153246660_n[1]

กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ม.2

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

View page »