«

»

กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562