เชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan) หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021

ขอเชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan)  หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021 จัดโดย Future Problem Solving Program International Read the rest of this entry »

อาจารย์ในโครงการเป็นวิทยากรอบรมในงาน Educa 2020

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2020 “สร้างครู สร้างอนาคต” “Growing our Teachers, Inspiring our Future” เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

Read the rest of this entry »

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (เวลาในประเทศไทย) จัดโดย Future Problem Solving Program International

ในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนประเทศถือธงเข้าร่วมในพิธีเปิด แต่ในปีนี้เป็นรูปแบบ Virtual International Conference 2021 จึงเป็นเพียงการนำเสนอภาพของตัวแทนประเทศแทน ตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3 ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ในส่วนของการแข่งขัน GIPS รุ่น Junior รุ่น Middle และรุ่น Senior มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 200 ทีม

รร.สาธิตเกษตร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขัน GIPS ประเภททีม รุ่น Middle จำนวน 2 ทีม และรุ่น Senior ประเภทบุคคล จำนวน 1 คน (2) การแข่งขัน Scenario Writing รุ่น Senior จำนวน 2 คน Read the rest of this entry »

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ Read the rest of this entry »

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving จากการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เรื่อง The P.T.Manager โดยจัดอยู่ในประเด็น Human Services จากกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2020 ปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เป็นครั้งแรก ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเป็นการจัดที่ University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2563 Read the rest of this entry »

Older posts «