Category Archive: รวมภาพทุกกิจกรรม

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3 ปีการศึกษา 2562

1573640278912

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2562

1573640657897

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562

1573563772084

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม แรลลี่พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562

1573569069954

กิจกรรม แรลลี่พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Robot วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562

20191109_092426

กิจกรรม Robot วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562

Older posts «