«

»

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (เวลาในประเทศไทย) จัดโดย Future Problem Solving Program International

ในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนประเทศถือธงเข้าร่วมในพิธีเปิด แต่ในปีนี้เป็นรูปแบบ Virtual International Conference 2021 จึงเป็นเพียงการนำเสนอภาพของตัวแทนประเทศแทน ตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3 ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ในส่วนของการแข่งขัน GIPS รุ่น Junior รุ่น Middle และรุ่น Senior มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 200 ทีม

รร.สาธิตเกษตร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขัน GIPS ประเภททีม รุ่น Middle จำนวน 2 ทีม และรุ่น Senior ประเภทบุคคล จำนวน 1 คน (2) การแข่งขัน Scenario Writing รุ่น Senior จำนวน 2 คน

วิดีโอพิธีเปิดการแข่งขัน

กำหนดการ