«

เชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan) หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021

ขอเชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan)  หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021 จัดโดย Future Problem Solving Program International

https://www.fpspi.org/pdf/ic/2021/Scenario%20Performance%20Fan%20Favorites.pdf

เมื่อรับชมแล้วขอความกรุณากด like ใต้คลิปเพื่อนับคะแนนในการแข่งขัน Fan Favorites
รหัสทีม สาธิตเกษตร
ประเภททีม TM 240