«

»

เข้าร่วมแข่งขัน future problem solving ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (future problem solving) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 14  มิถุนายน 2558  ซึ่งมีอาจารย์ในโครงการฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ภู  ศิริเพชร และ อาจารย์กฤษณา  โภคพันธ์  นำนักเรียนไปแข่งขันดังกล่าว