«

»

กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561

การจัดงาน Open House เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

ผลการประเมิน Open House