«

»

นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

การประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษ : ทุนการศึกษา 5,000 บาท/ทีม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ” และทางชมรมดุษฎีบัณฑิต และคณะรัฐศาสนศาสตร์ นิด้า  ได้เชิญอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์