«

»

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.3

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน กิจกรรม Future Problem Solving ชั้น ม.2 – ม.3 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ