«

»

การเขียนงานวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปี 2552

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร่วมกันเขียนรายงานการวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิิเศษ ปี 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.000 – 18.00 น.

ดูภาพเพิ่มเติม