อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา

อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา

แนวทางการเสวนา เรื่อง : “เป็นครูด้วยหัวใจ…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘(Worlddidac Asia 2018) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 : เวลา 09.00–11.00 น. ณ ห้องประชุม 1