กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561

การจัดงาน Open House เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ Read the rest of this entry »

นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

การประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษ : ทุนการศึกษา 5,000 บาท/ทีม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ” และทางชมรมดุษฎีบัณฑิต และคณะรัฐศาสนศาสตร์ นิด้า  ได้เชิญอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  Read the rest of this entry »

กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562 Read the rest of this entry »

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ Read the rest of this entry »

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6 Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts