«

»

กิจกรรมครั้งที่ 12/2553(ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “Drama หรรษา ผสานทุกศาสตร์” เป็นกิจกรรมให้นักเรียนสร้างความคิด จินตนาการ โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างจากคลิปโฆษณา และให้โจทย์กับนักเรียนไปคิดเืพื่อการนำเสนอ

ดูภาพเพิ่มเติม