การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6

การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของโครงการในปีการศึกษา 2553

ชมภาพเพิ่มเติม