«

»

กิจกรรมครั้งที่ 9/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 13.00 น. เป็นการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูภาพเพิ่มเติม