Lovely Flash templates from TemplateMonster!
   

คลิกเพื่อเข้าชมการถ่ายทอดสด

 

 

การประชุมวิชาการ

 

เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

จัดโดย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

วิทยากร

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กำหนดการจัด

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2556
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ค่าสมัครเข้าร่วมประชุม

คนละ 300 บาท(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556
รับจำนวนจำกัดเพียง 150 คนเท่านั้น