Category Archive: การศึกษาดูงาน / ศึกษานอกสถานที่

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

IMG_2792

กรรมการ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

gifted30-7-53-56

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553  เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

siamsport-30-6-53-29

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 10.30 น. เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

» Newer posts